Energooszczedność za rozsądną cenę

Płyta fundamentowa

W zakresie projektowania płyt realizacje dotyczą całego kraju. Współpraca wygląda w następujący sposób:

 1. Drogą mailową należy przesłać dane,
 2. W mailu zwrotnym wysyłane jest Demo projektu (cały projekt bez części opisów i wymiarów),
 3. Następnie nanoszone są ewentualne uwagi,
 4. Po uregulowaniu należności, kompletny projekt wysyłany jest pocztą na wskazany adres w czterech egzemplarzach.

Koszt projektu do 100m2 płyty 20zł/m2 (cena brutto).
Koszt projektu do 150m2 płyty 16zł/m2 (cena brutto).
Koszt projektu do 200m2 płyty 13zł/m2 (cena brutto).
Koszt projektu powyżej 200m2 płyty 10zł/m2 (cena brutto).

Czas wykonania wynosi od tygodnia do dwóch liczony od czasu wpływu danych

W skład projektu wchodzi

 • opis techniczny wykonania płyty wraz ze zdjęciami;
 • rysunek wykopu;
 • rysunek szalunku traconego;
 • rysunek zbrojenia dolnego;
 • rysunek zbrojenia górnego;
 • rysunek zbrojenia dodatkowego;
 • rysunek przekrojów charakterystycznych;
 • rysunek kanalizacji (wraz z nawiewem pod kominek i przepustami instalacyjnymi);
 • rysunek podejść pod grzejniki;
 • rysunek podejść pod urządzenia sanitarne (ciepła zimna woda).

Na rysunkach dodatkowo zawarte jest zestawienie materiałów.

Niezbędne dane to:

 1. adres inwestycji;
 2. dane inwestora, adres wysyłki, NIP;
 3. rzuty parteru i poddasza;
 4. aktualne przekroje ścian;
 5. aktualny układ urządzeń sanitarnych;
 6. badania gruntowe lub inne dane o gruncie;
 7. mapka zagospodarowania działki z ukształtowaniem terenu.

Oraz lokalizacja:

 • wodomierza,
 • szafki elektrycznej z bezpiecznikami,
 • kominka,
 • ewent. kranu zewnętrznego.

Jak również:

 • wykończenie tarasu i podestu (kostka bet., ceramika, drewno);
 • ewent. ogrzewanie garażu;
 • potencjalna dylatacja płyta garażu od płyty budynku;
 • poziom stanu zero płyty garażowej i budynku;
 • grubość izolacji termicznej pod płytą;
 • ewentualne dodatkowe warstwy wykończeniowe płyty;
 • typy okładziny na parterze (płytki, drewno, inne).

Zalety i wady płyt fundamentowych

Analiza posadowienia na fundamencie płytowym w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi na ławach fundamentowych.

Wykonanie fundamentu płytowego różni się od rozwiązania tradycyjnego w następujący sposób:

 1. Minimalizacja robót ziemnych
  Wykonanie wykopu ogranicza się do usunięcia humusu. Następnie nawozi się pospółkę i zagęszcza warstwami. Pospółka w tradycyjnym rozwiązaniu też jest potrzebna, choć w nieco mniejszej ilości 70% w stosunku do rozwiązania płytowego.
 2. Posadowienie powyżej poziomu wód gruntowych
  Warstwa żwiru ma znaczenie filtrujące i kapilarnie nie podciąga wilgoci. Niezależnie dodatkowo wykonuje się drenaż obwodowy, nieco poniżej dolnej krawędzi płyty. Ma on za zadanie lokalnie obniżyć ewentualne zwierciadło wód gruntowych. Dlatego takie rozwiązanie gwarantuje, że nie będzie kłopotów z wilgocią.
 3. Większa nośność (około 5 krotna) budynku
  Większy obszar styku fundamentu z gruntem powoduje, że naprężania przenoszone są na większą powierzchnię, przez co mają mniejszą wartość. Ma to znaczenie zwłaszcza na gruntach słabo nośnych, niejednorodnych, szkodach górniczych oraz terenach sejsmicznych.
 4. Znikome osiadanie obiektu
  Znikome osiadanie wiąże się z małymi odkształceniami fundamentu, a co za tym idzie z niskim poziomem rys na elementach konstrukcyjnych oraz tynkach.
 5. Niższa cena w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym
  Ograniczenie robót ziemnych, brak ścian fundamentowych i posadzki oraz redukcja ogólnego czasu pracy mają wpływ na spadek kosztów. Jednocześnie większych nakładów wymaga transport kruszywa oraz większa ilość stali związaną z dodatkowymi siatkami zbrojeniowymi. Ilości betonu są porównywalne z tradycyjnym rozwiązaniem. Sumaryczna oszczędność (wliczając wykonanie posadzki w rozwiązaniu tradycyjnym) waha siew granicach 20% na korzyść rozwiązania płytowego.
 6. Szybsze wykonanie w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym o 30%
  Przyspieszenie prac poza wyżej wymienionymi argumentami uzyskuje się między innymi poprzez zastosowanie gotowego zbrojenia oraz siatek zgrzewanych. Wyliczenie czasu pracy obejmuje również wykonanie podejść instalacyjnych.
 7. Większa dokładność w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym
  Górna powierzchnia płyty wykonana jest z dokładnością +- 4mm a więc w zbliżonej klasie jak posadzki i globalnie nie wymaga dodatkowych warstw wyrównujących.
 8. Eliminacja zbędnych prac posadzkowych
  Już na etapie płyty trzeba mieć dokładny plan rozmieszczenia podejść, zwłaszcza kanalizacyjnych, ponieważ góra płyty stanowi jednocześnie posadzkę. Przeróbka zabetonowanych elementów jest bardzo kosztowna.
 9. Ciągłość izolacji termicznej posadzki
  Cały fundament izolowany jest od dołu i po bokach grubą warstwą twardego styropianu. Jest to rozwiązanie preferowane z punktu widzenia energooszczędności obiektu, gdyż nie posiada tak zwanych mostków termicznych.
 10. Większa nośność posadzki
  Tradycyjna posadzka nie ma tak dużej nośności jak rozwiązanie płytowe, co w nietypowych przypadkach obciążeń może powodować jej uszkodzenie.
 11. Brak przestoju technologicznego po wykonaniu fundamentu
  Wznoszenie ścian jest już możliwe dzień po betonowaniu mimo, że płyta nie ma jeszcze wytrzymałości końcowej. Rozwiązanie to zostało sprawdzone w praktyce bez konieczności kosztownych przestojów w pracy.
 12. Wady
  Do wad rozwiązania płytowego należy zaliczyć brak dużej tradycji takiego fundamentowania w naszym kraju. Rozwiązania zachodnie przebijają się bardzo opornie. Projektanci i wykonawcy stronią od nietypowych rozwiązań, koncentrując się na powtarzaniu starych schematów. Potocznie uważa się że jest to rozwiązanie droższe i wymagające większego reżimu. Dlatego nie ma na rynku wielu firm pracujących na bazie podobnej technologii choć wykonawcy zajmujący się wykonywaniem posadzek przemysłowych na pewno poradziliby sobie z podobnym wyzwaniem gdyż dysponują odpowiednim sprzętem i umiejętnościami. Poza tym rozwiązanie to jest mało opłacalne w przypadku dużych spadków terenu. Istotną wadę może stanowić fakt potencjalnych trudności z przeróbkami podejść kanalizacyjnych po zabetonowaniu płyty.
Firma projektowo-wykonawcza
ST-PROJEKT
ul. Stanisława Miśka 1
59-220 Legnica

mgr inż. Wojciech Socha :
+48 503 708 847wojciechsocha@wp.pl